Đây là 1 theme wordpress chuyên dụng cho các công ty môi giới bất động sản. Các yếu tố về SEO đã được quan tâm đúng mức và chu đáo, layout đa dạng và thân thiện.