Chúng tôi cài đặt WordPress, theme và nội dung demo, giúp cho website của bạn giống chính xác với demo từ themeforest. Thêm vào đó, chúng tôi cũng phụ trách upload logo và 1 số banner, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Chi tiết dịch vụ:

  • Cài đặt site WordPress vào host của bạn
  • Cài đặt theme WordPress bạn cung cấp
  • Cài đặt nội dung giống với demo của theme
  • Upload logo, banner của bạn
  • Backup site
  • Tối ưu SEO cơ bản
  • Tối ưu bảo mật cơ bản
  • Tối ưu hiệu năng cơ bản
  • Cài đặt một số plugin hữu ích

Tất cả hoàn thành trong ngày.

Xin lưu ý: dịch vụ này không bao gồm nhập dữ liệu ngoài demo. Đồng thời, không bao gồm xử lý các yêu cầu chỉnh sửa code.