Tích hợp, chuyển website sang host mới, đổi domain, clone website

Hoàn thành trong ngày

Đây là việc sẽ tiêu tốn nhiều thời gian của bạn,  đặc biệt là khi bạn có nhiều website. Dịch vụ này giúp bạn tiết kiệm được thời gian đáng kể.

Xem chi tiết

Cài đặt Worpdress: Theme, SEO, bảo mật, tốc độ

Cài đặt theme WordPress giống như demo của themeforest, tối ưu cơ bản SEO, bảo mật & tốc độ

Xem chi tiết

Chuyển PSD, HTML sang website WordPress

Chuyển file thiết kế hoặc HTML sang website wordpress. Dịch vụ này được dùng nhiều bởi các bạn designer.

Phát triển mới website wordpress

Chúng tôi phát triển website từ đầu theo yêu cầu của bạn.